Блог

 1. Процедура 2 „избор с публична покана“

  Документация процедура

 2. Процедура „избор с публична покана“

  Документация процедура

 3. Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

  Фирма ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1291-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез…

 4. ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД въведе в експлоатация нов софтуер

  От началото на март 2020 Инжконсултпроект ООД използва специализиран софтуер Card/1 за разработване на проектите си. „Софтуерният пакет максимално оптимизира времето за подготовка на проекти. Използвайки своя гъвкав, динамичен модел на данни, Card/1 поддържа BIM (Building Information Modeling) работни потоци и процеси. Внимателно проектираните потребителски интерфейс и процеси са напълно съобразени с практиката на пътните…

 5. „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД отново е включена в рамковото споразумение за строителен надзор на Община Варна

  „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД е една от петте фирми, с които Община Варна сключи 4-годишен рамков договор за извършване на консултантски услуги за обекти на Общината. Предлаганите консултантски услуги включват: – Упражняване на строителен надзор – Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти – Съставяне на технически паспорти на нови и съществуващи строежи –…

 6. ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на нови работни места в Инжконсултпроект ООД”.

  Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Обща стойност: 55 419.36 лв., от които 47 106.46 лв. европейско и 8…

 7. Представителите на фирма „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД , присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”

  Семинарът се проведе в гр. Осло, Норвегия, от 10 до 11 октомври 2017 г., като участието на представители на българските общини и фирми е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между…