ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на нови работни места в Инжконсултпроект ООД”.

  1. ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Създаване на нови работни места в Инжконсултпроект ООД”.

    Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Обща стойност: 55 419.36 лв., от които 47 106.46 лв. европейско и 8…

  2. Представителите на фирма „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД , присъстваха на семинар за обмяна на опит и добри практики на тема „Предизвикателството: Енергийна ефективност и ВЕИ в Норвегия”

    Семинарът се проведе в гр. Осло, Норвегия, от 10 до 11 октомври 2017 г., като участието на представители на българските общини и фирми е финансирано от Фонд за двустранни отношения BG04-00-02 по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 въз основа на подписан меморандум за разбирателство между…

  3. Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!