Инжконсултпроект ООД

Ние сме една от водещите инженерни компании в България, занимаваща се с проектиране, консултации и управление на проекти от транспортната инфраструктура. Научи Повече
Услуги

Разполагаме с необходимите геодезически инструменти, техническо оборудване и специализиран софтуер да извършим следните дейности:

 • Заснемане и инспекции с дрон

  Заснемане и изготвяне на триизмерни теренни модели, извършване на инспекции на трудно достъпни места, чрез използване на безпилотен летателен апарат.

 • Заснемане с мобилна лидарна система

  Бързо и безопасно заснемане на транспортната инфраструктура за нуждите на планиране на ремонтни дейности, проектиране, ГИС, системи за управление на пътните активи, изготвяне на екзекутиви и др.

 • Обследване и оценка на състоянието на пътища и улици

  Обследване и анализ на състоянието на транспортната инфраструктура, чрез използването на безразрушителни методи.

 • Одити и инспекции по пътна безопасност

  Извършване на оценка относно пътната безопасност на съществуващи или проектни пътища и кръстовища.

 • Проектиране

  Изготвяне на проекти за рехабилитация, реконструкция или ново строителство на обекти на транспортната инфраструктура.

 • Строителен надзор

  Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор.

 • Управление на проекти

  Управление, администриране и контрол на качеството на строителните работи на проекти.

Последни Проекти
Всички Проекти
 • АМ Хемус

  „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, като партньор в ДЗЗД „ЕЖИС-ИКП“, изпълни договор с предмет Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2) – участък 4 и 5.Проектираното трасе е с дължина 55,856 км и проектна скорост 140 км/ч и габарит А29.

  Допълнителна Информация
 • АМ Русе – Велико Търново

  „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД изработи идеен проект за автомагистрала Русе – Велико Търново.Пътят с направление „Русе - Велико Търново" е част от Паневропейската магистрала (Европейски транспортен коридор номер IX), свързваща Европа с Истанбул и Близкия Изток, а оттам и с Африка. Изграждането на автомагистрален път по направлението Русе - Велико Търново ще облекчи изключително товаропотока и ще доведе до рязко намаляване на пътно транспортните произшествия по съществуващия път I-5.

  Допълнителна Информация
Кои Сме Ние?

Ние се стремим не само да изпълним изискванията на клиентите, но и да предвидим техните нужди, когато те нямат необходимите технически познания, за да доведем до успешен край проекта.

Нашият стремеж е да се наложим като водещата фирма в сферата на инженерните и проектантски услуги в България, което да ни даде възможност да излезем на международния пазар.

Последни Новини
Още Новини