Услуги

От пред-инвестиционните проучвания, през изготвянето на работни проекти и получаване на разрешение за строеж, до въвеждането на обекта в експлоатация, ние можем да предложим нашите услуги в ролята си на проектант, консултант, строителен или инвеститорски надзор.

Разполагаме с необходимите геодезически инструменти, техническо оборудване и специализиран софтуер да извършим следните дейности:

 • Заснемане и инспекции с дрон

  Заснемане и изготвяне на триизмерни теренни модели, извършване на инспекции на трудно достъпни места, чрез използване на безпилотен летателен апарат.

 • Заснемане с мобилна лидарна система

  Бързо и безопасно заснемане на транспортната инфраструктура за нуждите на планиране на ремонтни дейности, проектиране, ГИС, системи за управление на пътните активи, изготвяне на екзекутиви и др.

 • Обследване и оценка на състоянието на пътища и улици

  Обследване и анализ на състоянието на транспортната инфраструктура, чрез използването на безразрушителни методи.

 • Одити и инспекции по пътна безопасност

  Извършване на оценка относно пътната безопасност на съществуващи или проектни пътища и кръстовища.

 • Проектиране

  Изготвяне на проекти за рехабилитация, реконструкция или ново строителство на обекти на транспортната инфраструктура.

 • Строителен надзор

  Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на независим строителен надзор.

 • Управление на проекти

  Управление, администриране и контрол на качеството на строителните работи на проекти.