Заснемане с мобилна лидарна система

Какво представлява мобилната лидарна система?

Мобилните лидарни системи в момента са едни от най-мощните инструменти, които дават възможност да се събира бързо и безопасно голям обем геореферирани триизмерни данни за обследване на пътната инфраструктура.
Лидарната система, която използваме е проектирана и интегрирана от нашите специалисти във фирмата, като са използвани върховите компоненти налични на пазара.

Събраната информация и получният тримерен модел могат да се използват, както за изготвянето на проекти, така и за анализ на съществуващото състояние, за планиране на ремонтни дейности, ГИС, събиране на данни за системи за управление на пътните активи, изготвяне на екзекутиви и др.