АМ Хемус

ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, като партньор в ДЗЗД „ЕЖИС-ИКП“, изпълни договор с предмет Изготвяне на идеен проект за доизграждане на АМ „Хемус“ (етап 2) – участък 4 и 5.

Проектираното трасе е с дължина 55,856 км и проектна скорост 140 км/ч и габарит А29.