Процедура „избор с публична покана“

"Процедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: „Изготвяне на геодезическо заснемане на ПЪТ I-4 „СЕВЛИЕВО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ОМУРТАГ“ от КМ 101+550 до КМ 123+900”