„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД отново е включена в рамковото споразумение за строителен надзор на Община Варна

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД е една от петте фирми, с които Община Варна сключи 4-годишен рамков договор за извършване на консултантски услуги за обекти на Общината.

Предлаганите консултантски услуги включват:

– Упражняване на строителен надзор

– Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти

– Съставяне на технически паспорти на нови и съществуващи строежи

– Осъществяване на  инвеститорски контрол и др.