ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД въведе в експлоатация нов софтуер

От началото на март 2020 Инжконсултпроект ООД използва специализиран софтуер Card/1 за разработване на проектите си. „Софтуерният пакет максимално оптимизира времето за подготовка на проекти.

Използвайки своя гъвкав, динамичен модел на данни, Card/1 поддържа BIM (Building Information Modeling) работни потоци и процеси. Внимателно проектираните потребителски интерфейс и процеси са напълно съобразени с практиката на пътните проектанти. Това прави Card/1 бърза за научаване и лесна за използване.

Създаване на пътни модели с 3D солиди, добавяне на разширени данни, трансфер на проекта към AutoCAD Civil 3D, Autodesk Infraworks или Autodesk Navisworks. Пътният модел на Card/1 е готов за IFC интеграция на данни.