Управление на проекти

Извън минимално изискуемите по закон дейности извършвани на един строителен обект, ние предлагаме на нашите клиенти услуги по управление, администриране, координиране и контрол на качеството на строителните работи.
Разработваме ръководство за процедури за всеки един обект, както и създаваме уеб-базирана информационна система за сигурен и ефективен поток и управление на информацията.