Строителен надзор

Фирмата стартира дейността си в областта на строителния надзор през 2005 г. с получаването си на лиценз за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за всички видове и категории строежи, съгласно българското законодателство.
За изпълнението на тази си дейност дружеството разполага с опита и уменията на над 40 експерти от всички области на строителството.