Проектиране

„Инжконсултпроект“ ООД е първата регистрирана частна фирма в областта на пътното проектиране в България. Компанията е основана още през далечната 1990 година и оттогава досега проектирането на улици и пътища е в основата на нашата дейност.
Фирмата е участвала в почти всички по-големи инфраструктурни обекти проектирани през последните три десетилетия, като АМ „Черно море“, АМ „Хемус“, АМ „Русе – Велико Търново“, скоростен път I-1 „Видин – Ботевград“, както и множество проекти за подобряване на градската среда и транспортното обслужване в урбанизираните територии.