Одити и инспекции по пътна безопасност

Експерти на фирмата са сред първите обучени одитори по пътна безопасност в България. Извън нормативните изисквания във фирмата се разработват и използват нови и съвременни методи за анализ на съществуващата пътна инфраструктура от гледна точка на пътната безопасност.