Обследване и оценка на състоянието на пътища и улици

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД разполага с интегрирано решение за обследване на пътища.

Системата се състои от специален автомобил (Survey Van) и специализиран софтуер (Road Doctor Designer), закупени от финландската фирма Roadscenners Oy, производител и доставчик на системата.

 1. Специализирана система CamLink
 2. Специализирана система 2D Laser Scanner
 3. Акселерометър
 4. Георадар

Специализирана система CamLink

Системата Road Doctor CamLink включва високо качествено GPS устройство, видеокамери, предназначени за направа високоскоростни видео записи, и специален лаптоп. Всички устройства се монтират бързо върху покрива на автомобила в специални здрави пластмасови кутии, които ги предпазват от прах и дъжд. Системата позволява да се дефинират до 10 параметъра за отчитане по време на записване на видео файла. Зададените параметри може да бъдат продължителни, като окопи, пукнатини или кръпки, или кратки, като водостоци и пътни знаци. Всички възможни 10 параметъра може да се категоризират в до 4 класа.

Специализирана система 2D Laser Scanner

Системата Road Doctor 2D Laser Scanner включва всички елементи на системата Road Doctor CamLink, интегриран лазерен скенер и 3D акселерометър. Лазерното сканиране има различни приложения пътищата. Напречните профили на пътя предоставя информация за местоположението, дълбочината и вида на образувани коловози на настилката, за окопите и други елементи на пътя. Получената карта с дълбочината на коловозите показва точното местоположение на деформацията или износването на настилката. Картата, показваща нивата на пътната повърхност в различни цветове, е идеална за анализ на отводняването и определяне на местата с затлачени окопи или запушени водостоци. Чрез получените данни от лазерния скенер могат да се констатират и измерят извършени промени в ширините на пътищата, както и места с наскоро положен асфалт.

Акселерометър

Акселерометърът се използва за проучване на равността. Той събира данни за равността на настилката и за съществуващи напречни пропадания на пътното платно.

Специализирана система CamLink

Системата Road Doctor CamLink включва високо качествено GPS устройство, видеокамери, предназначени за направа високоскоростни видео записи, и специален лаптоп. Всички устройства се монтират бързо върху покрива на автомобила в специални здрави пластмасови кутии, които ги предпазват от прах и дъжд. Системата позволява да се дефинират до 10 параметъра за отчитане по време на записване на видео файла. Зададените параметри може да бъдат продължителни, като окопи, пукнатини или кръпки, или кратки, като водостоци и пътни знаци. Всички възможни 10 параметъра може да се категоризират в до 4 класа.

Road Doctor Designer

Софтуерът Road Doctor Designer позволява да се интегрират и анализират данните, получени от дигиталната камера, лазерния скенер, акселерометъра и георадара.

Чрез вграденото оборудване и специализирания софтуер се получава пълноценно обследване на пътища, като:

 • дигиталната камера заснема състоянието на пътната настилка, включително наличната хоризонтална и вертикална пътна маркировка;
 • лазерния скенер позволява да се определят пътни напречни профили и окопи, ширина на пътя и на настилката, деформациите по пътното платно (данни за дължината и дълбочината на образуваните коловози и данни за наличните напречни пропадания);
 • акселерометъра дава данни за равността на настилката;
 • георадара определя на вида и дебелината на пластовете на пътната настилка.

Предимство на използването на специализирания автомобил с монтираното специализирано оборудване Road Doctor, е че измерванията може да се извършват с нормална за превозното средство скорост, а именно до 80 km/h.


„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД разполага със специализиран автомобил Дефлектограф Lacroix, който служи за измерване на еластичността на пътната настилка.

Дефлектограф Lacroix на Вектра АД, Франция е устройство за непрекъснато автоматично измерване на еластичната деформация на пътната настилка под определено натоварване на ос. Възможното натоварване е в границите от 5 до 13 т/ос. Измерването се извършва едновременно за следите на колелата на проверяваното платно за движение. Данни за деформацията се взимат на интервали от около 6 м. Получените данни се използват за анализ и оценка на носимоспособността на пътната настилка и за определяне на дебелината на укрепването на различните слоеве на пътната настилка, необходими за ремонта на пътя.

Устройството може да измери дължината на измерваните пътни участъци, като по този начин всички данни, отнасящи се до реалното им местоположение, без да е необходимо допълнително маркиране. Резултатите от измерванията се записват на диск и след това се обработват със съответния софтуер.

Описание

Дефлектографa Lacroix измерва вертикалната деформация (еластичността) на повърхността под въздействието на тежък товар, който се движи се с постоянна скорост.

Как действа

Еластичността се измерва между колелата на задната ос на превозното средство с помощта на греда, снабдена със сензори, чрез които се извършват измерванията. Тази греда се движи независимо от превозно средство, на което е монтирана, като се допира в повърхността на пътя в три точки, разположени извън зоната на въздействие на тежестта. Данните за статичната еластичност (получена чрез сензори, поставени на повърхността на пътя) е с много добра обвързаност, дори и при леки деформации на пътната настилка.

Описание

Устройството се състои от следните елементи:

 • камион с две оси и междуосие около 5 м; като задната ос трябва да може да превозва товар от 13 тона.
 • греда, снабдена с две рамена със сензори
 • електронно контролирано изтегляне и водещ механизъм, предпазващ краищата на гредата от увреждане чрез смачкване.
 • контролна конзола за електронни измервания и записващо оборудване.
 • тежести, фиксирани в задната част на камиона.

Характеристика

 • Скоростта на превозното средство при измервания е 3 км/ч ± 0,5 км/ч.
 • Разстоянието между измервателните интервали е от 3 до 6 метра в зависимост от използваното превозно средство и скоростта (testing speed).

Приложение

Дефлектографa Lacroix основно се използва при:

 • Мониторинг на пътна мрежа, както и промяната в състоянието ѝ под въздействие на трафика.
 • Откриване на слаби участъци, които е нужно да бъдат рехабилитирани или реконструирани.
 • Мониторинг на изпълнението и ефективността на подсилването на пътната настилка.