Проекти

През годините имахме възможността да работим по проекти в цялата страна.

  • Пътека за рулиране „А“ на летище Варна

    Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (ФТСЕМ АД) като концесионер на Летище Варна. Съгласно Договор за концесия, сключен на 10.09.2006 между ФТСЕМ и Министерството на транспорта на Република България, модернизирането и развитието на летателното поле на летище Варна е част от инвестиционната му програма.

  • Пътека за рулиране „А“ на летище Бургас

    Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (ФТСЕМ АД) като концесионер на Летище Бургас. Съгласно Договор за концесия, сключен на 10.09.2006 между ФТСЕМ и Министерството на транспорта на Република България, модернизирането и развитието на летателното поле на летище Бургас е част от инвестиционната му програма.