Спортни площадки, Варна

„Инжконсултпроект“ ООД осъществи строителен надзор на спортни площадки

Завърши реконструкцията и преустройството на съществуващите спортни площадки на открито на територията на ОУ „Елин Пелин“, СУЕО „Ал.Пушкин“, СУ „Найден Геров“, СУ „ Св. Климент Охридски“, ОУ „Цар Симеон I” , ОУ „Константин Арабаджиев“.  По време на ремонта е изпълнена  АКРИЛНА СИСТЕМА за мултифункционалните игрища – волейбол, баскетбол, футбол. Изградена е площадка с тенис маси на открито, фитнес станции на открито. Чрез дървесна растителност е постигната композиция от полуоткрити и открити пространства, като видовете са съобразени с климатичните характеристики на района.