Спортен комплекс ул. „Студентска“ Варна

Община Варна

„Инжконсултпроект“ ООД е фирмата изпълняваща строителния надзор. Спортният комплекс е разположен върху площ от 17 дка. Изградени са открити  игрища за футбол, баскетбол, многофункционална спортна площадка (за волейбол и тенискорт), фитнес, тенис на маса и детска площадка, пътека за бягане и каране на ролери. Има едноетажна сграда за съблекални, заведение за хранене с покривна терасата. Изградена е и зона за отдих, алейна мрежа, осветление, озеленяване. Паркинг с 46 паркоместа.