Синя зона-Широк център Варна

Община Варна

Завърши проектирането на „Синя зона-Широк център“ във Варна. Инжконсултпроект ООД отново е изпълнител на проекта.

Границите на зоната, предмет на проектиране, са: ул. „Кракра“, „Беласица“, „Д-р Писклюлиев“, бул. „Владислав Варненчик“, „Дрин“, „Пирин“, „Битоля“, „Братя Бъкстон“, „Чаталджа“, „Ген. Колев“, „Царевец“, бул. „Осми приморски полк“, „Кап. Рончевски“, „Васил Друмев“, бул. „Княз Борис I”.

Предвидени са 24 паркоместа за електромобили със станции за зареждане. Местата са съобразени с разположението на контейнерите за смет с цел безпрепятственото им обслужване от сметосъбиращата техника.