Рехабилитация на път III-907 „(Маринка-Звездец) – Визица – (Царево-Малко Търново)“ - от км 0+000 до км 24+781

Община Малко Търново

Обектът за проектиране е възложен от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Целта на проекта е осигуряване на условия за безопасно движение на превозните средства по пътя. Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, добро отводняване.

След като се реализира проекта, голяма част от мерките за безопасност ще бъдат изпълнени. Активна мярка за безопасност е подновяването на постоянната организация на движението. Пасивни мерки за безопасност е монтирането на новите ОСП, както и почистването на обхвата на пътя от растителност.

Обектът се намира в Югоизточна България, Община Малко Търново, Област Бургас. Пътят е трети клас, част от републиканската пътна мрежа.

Началото на пътния участък е при км 0+000, кръстовище с път I-9 „Бургас – Малко Търново“ при км 279+700. Краят на участъка е при км 24+688( км 24+781 по задание), кръстовище с път II-99 „Царево – Малко Търново“ при км 84+900. Трасето преминава през едно населено място, с. Визица.

Дължина на участъка за ремонт е 24,7км.