Пътека за рулиране „А“ на летище Варна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (ФТСЕМ АД) като концесионер на Летище Варна. Съгласно Договор за концесия, сключен на 10.09.2006 между ФТСЕМ и Министерството на транспорта на Република България, модернизирането и развитието на летателното поле на летище Варна е част от инвестиционната му програма.

При направеното обследване на съществуващите съоръжения и настилки през 2014-2015г. е установено, че голяма част от бетоновите настилки са в незадоволително състояние и е необходимо спешното им реконструиране. Поради продължаващото компрометиране на настилките на пътеките за рулиране, неработещата дренажна система и слабите почви се предвижда реконструкция на пътека за рулиране „А” на летище Варна.