Превантивни ремонти на републикански пътища в област Добрич

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пътищата предвидени за превантивен ремонт са : Път III-901 Шабла – Шабла фар –Тюленово – Камен бряг – Свети Никола – Българево – Каварна от км 7+200 до км 33+050; Път III-7105 (Средище-Хитово)-Балик-Житница-Козлодуйци-Добрич от км 17+749 до км 34+134; Път II-71 (о.п.Силистра – Хитово-Карапелит – о.п.Добрич – Батово-Оброчище)
участък №1 от км 88+500 до км 94+440, участък №2 от км105+400 до км119+659

Проектиран е ремонт на настилката както и принадлежностите на участъци от пътищата с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, както и възстановяване функционалното състояние на всички отводнителни съоръжения.