Изработване на изходни данни за проектиране на Рехабилитация на общински пътища в община Генерал Тошево

  • Рехабилитация на път DOB 3033 /II-29 Добрич – Ген. Тошево/ Пленимир – Петлешково от км 0+000 до км 5+400 и Реконструкция улична настилка и тротоари по ул. „Първа“, с. Пленимир
  • Рехабилитация на път DOB 3032 /II-29 Добрич – Ген. Тошево/ – Дъбовик от км 0+000 до км 4+500, улица „Десета“, вход с. Равнец от км 0+000 до км 0+450, центъра с. Дъбовик
  • Рехабилитация на път DOB 1047 /III-296 Ген. Тошево – Каварна/, Василево – Балканци от км 0+000 до км 3+900.

За изработването на изходните данни се извърши обследване на носимоспособността на съществуващата настилка с Deflectographe Lacroix. За локализиране на повреди по настилката и определяне на равността на пътното покритие е използвана мобилна лаборатория RoadDoctor. С цел точно определяне на дебелините на асфалтовите пластове допълнително са взети и сондажни ядки.