Кръстовище на бул. Акад. Иван Е. Гешов и ул. Св. Георги Софийски

Столична община

Проектът за реконструкция на кръстовището на бул. Акад. Иван Е. Гешов с ул. Св. Георги Софийски предвижда създаване на кръстовище на две нива, като по този начин се подобрява значително пропускателната способност и безопасността на движението.