Община Разград

Община Разград

Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на бул.“Странджа“ и прилежащите кръстовища в гр. Разград.

Основните цели на разработката са възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на улицатa. Проектът представлява актуализация на втори участък от бул.“Странджа“, където се предвижда да се изгради кръгово кръстовище с ул.“Дунав“, съобразено изцяло с променената улична регулация.