Оценка състоянието на пътищата с трайна настилка, стопанисвани от Асарел Медет АД

При извършване на оценка състоянието на пътищата с трайна настилка, стопанисвани от Асарел Медет АД се изпълниха следните дейности:

  • Изследване състоянието на пътната мрежа на територията на Дружеството.
  • Оценка състоянието на пътищата
  • Препоръки за ремонт и поддръжка на пътната мрежа в дългосрочен план.