АМ Русе – Велико Търново

ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД изработи идеен проект за автомагистрала Русе – Велико Търново.

Пътят с направление „Русе – Велико Търново“ е част от Паневропейската магистрала (Европейски транспортен коридор номер IX), свързваща Европа с Истанбул и Близкия Изток, а оттам и с Африка. Изграждането на автомагистрален път по направлението Русе – Велико Търново ще облекчи изключително товаропотока и ще доведе до рязко намаляване на пътно транспортните произшествия по съществуващия път I-5.

При изпълнение на проекта се предложиха 3 варианта на трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, като средната дължина на предложените варианти е 128,567 км. Окончателно приетия вариант е с дължина 133,240 км, проектна скорост 140 км/ч и габарит А29.