Основен ремонт на ул. „Кольо Фичето“, гр. Варна

Община Варна

„Инжконсултпроект“ ООД изпълнява строителния надзор на Строеж: Основен ремонт/реконструкция на ул. „Кольо Фичето“ в участъка от ОТ 4084 през ОТ 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до ОТ 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна“
Изпълнените участъците са позиционирани в западна промишлена зона на гр. Варна.
Общата дължина на участъка, който е ремонтиран е около 1400 метра. Улица „Кольо Фичето“ е от съществуващата транспортна мрежа на град Варна и на този етап е улица от IV клас и в бъдеще един участък ще бъде III ти клас.
През участъка преминава смесено движение.
Началото на участъка е при кръстовището с ул.“Атанас Москов“. Кръстовището е четириклонно кръстовище регулирано с пътни знаци.
Краят на първия участък на обекта е при км 0+846.69. Началото на втори участък започва отново от км. 0+000. Краят на втори участък е при км 0+ 546.95.