РЕФЕРЕНЦИИ

С настоящата референция потвърждаваме, че дейностите по Договора са изпълнени професионално, като са спазени всички договорни условия и нормативни изисвания. Фирма “Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна, препоръчва фирма “ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ” ООД, гр. Варна, като коректен и недежден партньор и изпълнител.

инж. Росен Колелиев – Управител на “Пътища и мостове” ЕООД