ЕКИП

инж. Иван Колелиев

Управител

Строител инженер – Пътно строителство – УАСГ гр.София - 2001г.

Магистър по Бизнес Администрация – Cass Business School Лондон - 2011 г.

Член на КИИП (Камара на инженерите в инвестиционното проектиране).

Като управител, Иван в момента е отговорен за цялостното управление на фирмата, бизнес стратегията и координирането на дейността на водещите проектанти.

Той е правоспособен проектант с над десет години опит, който е ръководил проектирането на множество малки и големи инфраструктурни обекти в цялата страна.